آزمايشگاه معتمد محيط زيست و دامپزشكی فرداد

روند آزمایش

نمونه‌ها

درباره آزمايشگاه معتمد محيط زيست و دامپزشكي فرداد

آزمایشگاه فرداد متشکل از ۴ بخش فیزیکو شیمیایی، بیولوژیکی، خاک، هوا و صدا است که در بخش فیزیکو شیمیایی پارامتر های مربوط به آب و فاضلاب، از جمله COD,BOD,Ph,EC, نیترات ،نیتریت ،کلراید و …. آنالیز (اندازه‌گیری) می‌شوند.
در بخش بیولوژیکی، پارامترهای مربوط به کلیفرم، توتال کلیفرم اندازه‌گیری می‌شوند که این باکتری‌ها شاخصی از آلودگی‌های آب می‌باشند.
در بخش خاک، پارامترهای مربوط به بی‌کربنات، فسفات،ازت، پتاسیم، فلزات سنگین ( نیکل، کادمیم، سرب) و … اندازه‌گیری می‌شوند
و در بخش هوا و صدا نیز پارامترهای مربوط به آلاینده‏‌های هوا از جمله :
گازهای دودکش شامل CO, NO,Tg, دی‌اکسید کربن
ذرات دودکش شامل غلظت ذرات در شرایط خشک، دمای گاز، فشار محیط، فشار دودکش و ….
ترکیبات عالی فرار شامل بنزن،تولوئن و ….
و در بخش صدا پارامترهای تراز شدت صوت Lmin,Lmax,Leq30 اندازه‌گیری می‌شود.

مراحل پذیرش نمونه برای انجام آزمایش

ثبت نام در سایت
بررسی
0
اعلام هزینه
0
تایید کارفرما
0
ارسال نمونه
0
انجام آزمایش
0
جواب آزمایش
0
مقالات علمی

ما در حال تطبیق استراتژی های برای ارائه بهترین راه حل به مشتری در صنعت هستیم.

 

TotalAV Antivirus Assessment

If you’re looking for an antimalware program, you might have perhaps heard of TotalAV. But what would it be, and what are its skills? Let’s

Important things about a Data Bedroom

A data space allows businesses to work with one another in a secure environment. It will help them boost communication and build trust. Diverse organizations

How to begin an Antivirus Blog

If you’re new to mcafee free antivirus review cybersecurity, you may be wondering how you can commence an malware blog. The first thing is to

Precisely what is Antivirus Computer software?

Antivirus applications are software that scans your pc for harmful software, also known as “malware. ” Antivirus software is a crucial component of your web

Selecting an Anti virus For Business

Selecting a great antivirus for business can be tricky, and you should consider the demands of your organization before choosing one. While some alternatives are