معرفی آزمایشگاه

“آزمایشگاه خاک، آب و گیاه آرشام مجهز به تجهیزات پیشرفته و نوین است که با به کارگیری این تجهیزات، انجام تجزیه­های خاک، گیاه، کود، آب و سایر نهاده­ های کشاورزی و دامی و نیز پایش محصولات کشاورزی کاملاً منطبق بر استانداردهای جهانی صورت می­گیرد.

 

مروری گذرا بر آزمایشگاه آرشام:


سالن شماره 1: سالن آماده سازی نمونه های خاک و گیاه

در این سالن، آماده سازی نمونه ­های خاک و گیاه و عصاره گیری از نمونه ­ها انجام می­ شود. در این سالن یک بخش مجزا برای خشک کردن و آسیاب کردن نمونه­ های خاک و گیاه اختصاص داده شده تا ضمن جلوگیری از آلودگی­های احتمالی، ایمنی کار هم فراهم شود.

 

سالن 2: تجزیه های فیزیکی و شیمیایی

اغلب ويژگی ­های شیمیایی نمونه ­ها در این سالن اندازه گیری می شود.
اندازه گیری pH و EC با استفاده از pH و EC اندازه گیری می شود
اندازه گیری فسفر در عصاره های خاک و گیاه با استفاده از دستگاه طیف سنج اندازه گیری می شود
اندازه­ گیری پتاسیم و سدیم در عصاره­ های خاک و گیاه و نمونه ­های آب با استفاده از دستگاه شعله ­سنج اندازه­ گیری می­ شود

اندازه­ گیری تقریباً تمام عناصر معدنی درعصاره ­های استخراج شده از خاک و گیاه و  نمونه­ های آب با استفاده از دستگاه

Inductively Coupled Plasma Spectrophotometry (ICP-OES) و با دقت بسیار بالا اندازه ­گیری می­ شود. با استفاده از این دستگاه می­توان غلظت همه کاتیون­ها، فسفر، عناصر غذایی کم­ مصرف و فلزات کمیاب را در کوتاه­ترین زمان ممکن اندازه ­گیری کرد