اخبار

نتایج رتبه بندی سال 1400 شبکه آزمایشگاهی معاونت ریاست جمهوری اعلام شد:

آزمایشگاه آرشام موفق شد با کسب رتبه 64 از بین بیش از 1400 آزمایشگاه دولتی و خصوصی کشور، در گروه 1 ارزیابی قرار بگیرد.

 

راه اندازی بخش جوابدهی آنلاین سایت آزمایشگاه آرشام