اتاق ICP-OES ويژه اندازه گیری فلزات نادر

اندازه ­گیری تقریباً نمام عناصر معدنی درعصاره­ های استخراج شده از خاک و گیاه و  نمونه ­های آب با استفاده از دستگاه inductively coupled argon plasma spectrophotometry (ICAP) و با دقت بسیار بالا اندازه­ گیری می­شود. با استفاده از این دستگاه می­توان غلظت همه کاتیون­ها، فسفر، عناصر غذایی کم­ مصرف و فلزات کمیاب را در کوتاه ­ترین زمان ممکن اندازه ­گیری کرد