اطلاعات تماس با ما

بسیار خوشحالیم که تصمیم دارید با آزمایشگاه خاک و آب آرشام شرکت دانش بنیان زیست فناوران نوین قم  در تماس باشید. با توجه به اینکه همه سوالات و پیشنهادات از طریق سیستم پشتیبانی مجموعه دنبال می شود، پیشنهاد میکنیم جهت پیگیری سوالات و مشکلات خود از این سیستم استفاده نمایید.

در صورت نیاز برای تماس با واحد های مختلف مجموعه از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

آدرس: قم، خیابان امام خمینی، کوچه 39، پلاک 14، تعاونی دانش بنیان زیست فناوران نوین قم، آزمایشگاه آرشام

ایمیل : info@arshamagri.com

تلفن :      36604177- 025

همراه :    3947379- 0993

تماس با ما

سوالات متداول

آزمون خاك اطلاعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی وشیمیایی) شامل: وضعیت عناصر غذایی (کمبودها و سمّیتها)،  شوری،  اسیدیته،  بافت خاک،  درصد مواد خنثی شونده (آهک)، گچ،  وضعیت خاک از نظر یون سدیم و غیره را به ما نشان می دهد. آزمون خاک روشی موثر برای جلوگیری از کمبود و مسمومیت های عناصر غذایی در خاک می باشد و از مصرف بی رویه کود ها جلوگیری میشود.

تشخیص کمبود عناصر غذایی  در خاک  ها  و توصیه کودی لازم براساس آزمون خاک (مصرف کود با آزمون خاک)

تناسب اراضی  و تغییر کاربری

تعیین سرنوشت  کود های افزوده شده به خاک  و پیگیری تغییرات حاصله در قابلیت استفاده عناصر  غذایی در این کود ها

تعیین نقاطی که در اثر مصرف بی رویه کود  شیمیایی  فاضلاب  و فضولات در خاک  مسمومیت عناصر  در گیاه  حیوان  و یا انسان  به وجود می آورد.

تعیین نقاطی که خاک  آنها از نظر برخی  عناصر به حد سمیت رسیده باشند و باید از مصرف بیشتر عناصر در آنها خودداری شود

در هر زمان از فصل می توان آزمایش خاک را انجام داد اما بهترین زمان آن قبل از کشت ویا از پاییز تا زمستان قبل از تورم جوانه ها می باشد.

عمق مناسب برای نمونه ­برداری از خاک به محدوده فعالیت ریشه و هدف نمونه برداری بستگی دارد. با توجه به اینکه مهمترین عامل تعیین کننده دقت آزمون خاک، تهیه نمونه خاک مناسب است توصیه میشود دستورالعمل تهیه نمونه خاک برای باغات، گلخانه ها و مزارع بدقت مطالعه شود

آزمون خاک دارای چهار مرحله اساسی است که به شرح ذیل آمده است :

  • نمونه برداری (بازدید میدانی)
  • تجزیه شیمیایی  (آزمایشگاهی)
  • تفسیر نتایج
  • توصیه کودی.