شرکت تعاونی دانش بنیان زیست فناوران نوین قم ( آرشام )